XUẤT XỨ » Việt Nam
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado WW-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-077
Giá : 47,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CVm-10, 1040169
Mã hàng : CAD-104-123
Giá : 15,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-10, 1040110
Mã hàng : CAD-104-122
Giá : 15,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-8, 1040109
Mã hàng : CAD-104-121
Giá : 12,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-7, 1040167
Mã hàng : CAD-104-120
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-6, 1040108
Mã hàng : CAD-104-119
Giá : 13,000 VNĐ
Đèn pin chiếu sáng
Mã hàng : MIS-000-995
Giá : 124,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C310
Mã hàng : MPE-310-028
Giá : 169,000 VNĐ
10A Cầu dao SB-10
Mã hàng : MPE-100-001
Giá : 46,200 VNĐ
15A Cầu dao SB-15
Mã hàng : MPE-150-002
Giá : 46,200 VNĐ
20A Cầu dao SB-20
Mã hàng : MPE-200-003
Giá : 46,200 VNĐ
30A Cầu dao SB-30
Mã hàng : MPE-300-004
Giá : 46,200 VNĐ
40A Cầu dao SB-40
Mã hàng : MPE-400-005
Giá : 46,200 VNĐ
6A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C106
Mã hàng : MPE-106-006
Giá : 57,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C110
Mã hàng : MPE-110-007
Giá : 57,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :104 - Tổng truy cập : 180,389,565
Facebook
Liên hệ