XUẤT XỨ » Việt Nam
50m ổ quay công nghiệp QT50-2-15A
Mã hàng : MIS-502-988
Giá : 1,081,000 VNĐ
20m ổ quay công nghiệp QT2025
Mã hàng : MIS-202-989
Giá : 814,000 VNĐ
30m ổ quay công nghiệp QT3025
Mã hàng : MIS-302-990
Giá : 1,108,000 VNĐ
20m ổ quay công nghiệp QTX2025
Mã hàng : MIS-202-991
Giá : 1,017,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C310
Mã hàng : MPE-310-028
Giá : 160,000 VNĐ
10A Cầu dao SB-10
Mã hàng : MPE-100-001
Giá : 44,000 VNĐ
15A Cầu dao SB-15
Mã hàng : MPE-150-002
Giá : 44,000 VNĐ
20A Cầu dao SB-20
Mã hàng : MPE-200-003
Giá : 44,000 VNĐ
30A Cầu dao SB-30
Mã hàng : MPE-300-004
Giá : 44,000 VNĐ
40A Cầu dao SB-40
Mã hàng : MPE-400-005
Giá : 44,000 VNĐ
6A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C106
Mã hàng : MPE-106-006
Giá : 54,000 VNĐ
10A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C110
Mã hàng : MPE-110-007
Giá : 54,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C116
Mã hàng : MPE-116-008
Giá : 54,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C120
Mã hàng : MPE-120-009
Giá : 54,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C125
Mã hàng : MPE-125-010
Giá : 54,000 VNĐ
32A Cầu dao tự động (MCB) MP6-C132
Mã hàng : MPE-132-011
Giá : 54,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 186,043,455
Facebook
Liên hệ