XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-192
Giá : 14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-193
Giá : 34,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-194
Giá : 45,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-195
Giá : 13,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã hàng : ROB-000-196
Giá : 21,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-197
Giá : 32,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã hàng : ROB-000-198
Giá : 44,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-199
Giá : 56,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã hàng : ROB-000-209
Giá : 16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-200
Giá : 76,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-201
Giá : 104,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x10 mm2
Mã hàng : ROB-000-202
Giá : 110,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x10 mm2
Mã hàng : ROB-000-203
Giá : 154,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x25+1x16 mm2
Mã hàng : ROB-000-204
Giá : 164,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 10 mm2, 80/0.4
Mã hàng : ROB-000-230
Giá : 43,000 VNĐ
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado CD-L-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-076
Giá : 47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :181 - Tổng truy cập : 180,214,473
Facebook
Liên hệ