XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-186
Giá : 16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-187
Giá : 25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : ROB-000-189
Giá : 40,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-188
Giá : 35,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-191
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-192
Giá : 14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-193
Giá : 33,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-194
Giá : 43,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-195
Giá : 14,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2
Mã hàng : ROB-000-196
Giá : 20,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-197
Giá : 31,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x6.0+1x3.2 mm2
Mã hàng : ROB-000-198
Giá : 42,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-199
Giá : 53,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x4.0 mm2, 2x1/2.25
Mã hàng : ROB-000-209
Giá : 16,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x10+1x6.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-200
Giá : 72,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x16+1x8.0 mm2
Mã hàng : ROB-000-201
Giá : 98,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :223 - Tổng truy cập : 186,189,668
Facebook
Liên hệ