XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 5.0 mm2, 1/2,6
Mã hàng : ROB-000-153
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 7.0 mm2, 1/3,00
Mã hàng : ROB-000-154
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : ROB-000-155
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : ROB-000-156
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 1.5mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-157
Giá : 4,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.0mm2, 40/0.25
Mã hàng : ROB-000-158
Giá : 5,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.5mm2, 2x30/0.25
Mã hàng : ROB-000-169
Giá : 8,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x2.5mm2, 2x5./0.25
Mã hàng : ROB-000-170
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.5mm2, 50/0.25
Mã hàng : ROB-000-159
Giá : 6,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 4.0 mm2, 41/0,35
Mã hàng : ROB-000-160
Giá : 8,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 6.0mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-161
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 mm2, 2x16/0.20
Mã hàng : ROB-000-162
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 mm2, 2x24/0.20
Mã hàng : ROB-000-163
Giá : 4,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 mm2, 2x32/0.25
Mã hàng : ROB-000-164
Giá : 5,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 mm2, 2x30/0.25
Mã hàng : ROB-000-165
Giá : 7,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 mm2, 2x50/0,25
Mã hàng : ROB-000-166
Giá : 10,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :122 - Tổng truy cập : 186,154,072
Facebook
Liên hệ