XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây Oval cứng VCo 2x0.75 mm2, 2x1/0.98
Mã hàng : ROB-000-173
Giá : 4,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.0 mm2, 2x1/1.13
Mã hàng : ROB-000-174
Giá : 5,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.5 mm2, 2x1/1.38
Mã hàng : ROB-000-175
Giá : 8,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x2.5 mm2, 2x1/1.75
Mã hàng : ROB-000-176
Giá : 11,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x6.0 mm2, 2x1/2.78
Mã hàng : ROB-000-177
Giá : 23,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-178
Giá : 7,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-179
Giá : 8,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25
Mã hàng : ROB-000-180
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-181
Giá : 19,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-182
Giá : 25,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : ROB-000-183
Giá : 36,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-184
Giá : 7,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-186
Giá : 16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-187
Giá : 25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : ROB-000-189
Giá : 42,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-188
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :238 - Tổng truy cập : 196,594,978
Facebook
Liên hệ