XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x3.5, 1020811
Mã hàng : CAD-102-080
Giá : 14,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x4, 1020812
Mã hàng : CAD-102-081
Giá : 16,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020813
Mã hàng : CAD-102-082
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020814
Mã hàng : CAD-102-083
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-1, 1040101
Mã hàng : CAD-104-006
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-38, 1040118
Mã hàng : CAD-104-007
Giá : 52,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-50, 1040120
Mã hàng : CAD-104-086
Giá : 67,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-60, 1040122
Mã hàng : CAD-104-087
Giá : 82,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-70, 1040124
Mã hàng : CAD-104-088
Giá : 95,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-75, 1040125
Mã hàng : CAD-104-089
Giá : 103,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-80, 1040127
Mã hàng : CAD-104-090
Giá : 109,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-95, 1040129
Mã hàng : CAD-104-091
Giá : 130,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-100, 1040130
Mã hàng : CAD-104-092
Giá : 139,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-125, 1040133
Mã hàng : CAD-104-094
Giá : 172,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-120, 1040131
Mã hàng : CAD-104-093
Giá : 159,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-150, 1040136
Mã hàng : CAD-104-095
Giá : 210,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 180,224,073
Facebook
Liên hệ