XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 1KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-104
Giá : 1,304,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-105
Giá : 1,345,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-106
Giá : 1,448,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-107
Giá : 1,500,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-108
Giá : 1,603,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-109
Giá : 1,687,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-110
Giá : 1,934,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-111
Giá : 2,162,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-112
Giá : 2,327,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-113
Giá : 2,637,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-114
Giá : 2,482,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-115
Giá : 2,617,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-116
Giá : 2,896,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 2,907,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,299,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-119
Giá : 3,992,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :112 - Tổng truy cập : 186,173,357
Facebook
Liên hệ