XUẤT XỨ » Việt Nam
Cáp đồng trần xoắn 185 mm2, 37/2.52
Mã hàng : ROB-000-232
Giá : 299,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 200 mm2, 37/2.62
Mã hàng : ROB-000-233
Giá : 314,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 240 mm2, 61/2.25
Mã hàng : ROB-000-234
Giá : 382,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 250 mm2, 61/2.30
Mã hàng : ROB-000-235
Giá : 409,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 300 mm2, 61/2.52
Mã hàng : ROB-000-236
Giá : 479,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 325 mm2, 61/2.60
Mã hàng : ROB-000-237
Giá : 509,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 400 mm2, 61/2.90
Mã hàng : ROB-000-238
Giá : 641,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 500 mm2, 61/3.20
Mã hàng : ROB-000-239
Giá : 764,000 VNĐ
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado CD-L-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-076
Giá : 46,000 VNĐ
11W-Xoắn Bóng Compact Tornado WW-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-077
Giá : 46,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CVm-10, 1040169
Mã hàng : CAD-104-123
Giá : 15,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-10, 1040110
Mã hàng : CAD-104-122
Giá : 15,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-8, 1040109
Mã hàng : CAD-104-121
Giá : 13,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-7, 1040167
Mã hàng : CAD-104-120
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-6, 1040108
Mã hàng : CAD-104-119
Giá : 14,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :55 - Tổng truy cập : 183,922,017
Facebook
Liên hệ