XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-108
Giá : 1,705,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-109
Giá : 1,793,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-110
Giá : 2,057,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-111
Giá : 2,299,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-112
Giá : 2,475,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-113
Giá : 2,805,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-114
Giá : 2,640,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-115
Giá : 2,783,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-116
Giá : 3,080,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 3,091,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,509,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-119
Giá : 4,246,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-120
Giá : 3,630,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-121
Giá : 3,762,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-122
Giá : 4,378,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-123
Giá : 4,917,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 196,589,945
Facebook
Liên hệ