XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-054
Giá : 20,267,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-055
Giá : 22,583,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-056
Giá : 21,425,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-057
Giá : 28,746,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-059
Giá : 29,760,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-060
Giá : 30,917,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-061
Giá : 34,743,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-062
Giá : 35,901,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-063
Giá : 35,673,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-064
Giá : 41,341,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-065
Giá : 42,498,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 3KVA
Mã hàng : ROB-000-066
Giá : 4,168,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 6KVA
Mã hàng : ROB-000-067
Giá : 7,782,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 10KVA
Mã hàng : ROB-000-068
Giá : 7,704,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 15KVA
Mã hàng : ROB-000-069
Giá : 11,355,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 20KVA
Mã hàng : ROB-000-070
Giá : 16,441,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :159 - Tổng truy cập : 186,158,042
Facebook
Liên hệ