XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây Oval cứng VCo 2x6.0 mm2, 2x1/2.78
Mã hàng : ROB-000-177
Giá : 22,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-178
Giá : 7,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-179
Giá : 8,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25
Mã hàng : ROB-000-180
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-181
Giá : 19,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-182
Giá : 25,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : ROB-000-183
Giá : 35,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-184
Giá : 7,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-186
Giá : 16,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-187
Giá : 25,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : ROB-000-189
Giá : 40,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-188
Giá : 35,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : ROB-000-191
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : ROB-000-192
Giá : 14,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : ROB-000-193
Giá : 33,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : ROB-000-194
Giá : 43,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 184,679,327
Facebook
Liên hệ