XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-038
Giá : 7,755,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-039
Giá : 6,515,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-040
Giá : 6,825,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-041
Giá : 7,859,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-042
Giá : 8,573,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-043
Giá : 8,914,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-044
Giá : 9,720,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-045
Giá : 11,168,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-046
Giá : 11,809,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-047
Giá : 11,995,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-048
Giá : 14,993,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-049
Giá : 16,441,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-050
Giá : 17,258,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-051
Giá : 16,027,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-052
Giá : 16,680,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-053
Giá : 18,302,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :137 - Tổng truy cập : 186,272,490
Facebook
Liên hệ