XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 4KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-022
Giá : 2,731,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 4KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-023
Giá : 2,855,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-024
Giá : 2,658,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 5KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-025
Giá : 3,206,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 5KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-026
Giá : 3,475,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 5KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-027
Giá : 3,703,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-028
Giá : 2,896,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-029
Giá : 3,413,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-030
Giá : 3,589,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-031
Giá : 3,826,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-032
Giá : 4,240,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-033
Giá : 5,212,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-034
Giá : 6,897,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-035
Giá : 4,881,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-036
Giá : 6,019,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-037
Giá : 8,150,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :199 - Tổng truy cập : 186,249,403
Facebook
Liên hệ