XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x1.25, 1020806
Mã hàng : CAD-102-075
Giá : 7,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x1.6, 1020807
Mã hàng : CAD-102-076
Giá : 8,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x1.5, 1020808
Mã hàng : CAD-102-077
Giá : 8,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x2, 1020809
Mã hàng : CAD-102-078
Giá : 9,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x2.5, 1020810
Mã hàng : CAD-102-079
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x3.5, 1020811
Mã hàng : CAD-102-080
Giá : 14,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x4, 1020812
Mã hàng : CAD-102-081
Giá : 16,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020813
Mã hàng : CAD-102-082
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x5.5, 1020814
Mã hàng : CAD-102-083
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x6, 1020815
Mã hàng : CAD-102-084
Giá : 23,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x6, 1020816
Mã hàng : CAD-102-085
Giá : 23,000 VNĐ
Dây điện lực ruột đồng, cách điện CV-1, 1040101
Mã hàng : CAD-104-006
Giá : 3,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 45KVA
Mã hàng : ROB-000-073
Giá : 35,860,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 60KVA
Mã hàng : ROB-000-074
Giá : 48,048,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 75KVA
Mã hàng : ROB-000-075
Giá : 59,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-076
Giá : 6,347,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :210 - Tổng truy cập : 196,432,302
Facebook
Liên hệ