XUẤT XỨ » Việt Nam
200A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-003
Giá : 28,600,000 VNĐ
280/2 Dòng cắt 100KA 2Pha Cắt lọc sét VGA
Mã hàng : SAC-100-014
Giá : 4,950,000 VNĐ
280/4 Dòng cắt 100KA 3Pha Cắt lọc sét VGA
Mã hàng : SAC-100-013
Giá : 7,150,000 VNĐ
315A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-002
Giá : 30,800,000 VNĐ
315A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-001
Giá : 37,400,000 VNĐ
32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-020
Giá : 11,000,000 VNĐ
32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-011
Giá : 15,400,000 VNĐ
32A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-019
Giá : 6,050,000 VNĐ
32A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-018
Giá : 7,700,000 VNĐ
63A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-010
Giá : 20,780,000 VNĐ
63A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-009
Giá : 19,800,000 VNĐ
63A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-022
Giá : 7,700,000 VNĐ
63A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-021
Giá : 9,350,000 VNĐ
Vật tư và nhân công lắp đặt
Mã hàng : SAC-026-026
Giá : 770,000 VNĐ
40W Bóng đèn nung sáng bóng trong
Mã hàng : DQV-089-025
Giá : 3,000 VNĐ
250W Đèn cao áp hơi Natri
Mã hàng : DQV-094-032
Giá : 150,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :92 - Tổng truy cập : 178,001,638
Facebook
Liên hệ