XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 2,907,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,299,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-119
Giá : 3,992,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-120
Giá : 3,413,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-121
Giá : 3,537,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-122
Giá : 4,117,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-123
Giá : 4,623,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-124
Giá : 5,346,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-125
Giá : 5,998,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-126
Giá : 5,067,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-127
Giá : 6,773,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-128
Giá : 7,342,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 400VA
Mã hàng : ROB-000-129
Giá : 183,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 600VA
Mã hàng : ROB-000-130
Giá : 218,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 1KVA
Mã hàng : ROB-000-131
Giá : 373,000 VNĐ
Biến thế 1 pha công suất 2KVA
Mã hàng : ROB-000-132
Giá : 663,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 182,915,352
Facebook
Liên hệ