XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020715
Mã hàng : CAD-102-069
Giá : 23,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020716
Mã hàng : CAD-102-070
Giá : 23,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-052
Giá : 17,743,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-053
Giá : 19,470,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-054
Giá : 21,560,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-055
Giá : 24,024,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-056
Giá : 22,792,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-057
Giá : 30,580,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-059
Giá : 31,658,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-060
Giá : 32,890,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-061
Giá : 36,960,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-062
Giá : 38,192,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-063
Giá : 37,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-064
Giá : 43,978,000 VNĐ
Dây điện OVAL dẹt ruột đồng VCmod-2x0.5, 1020802
Mã hàng : CAD-102-071
Giá : 3,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 60KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-065
Giá : 45,210,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 193,815,711
Facebook
Liên hệ