XUẤT XỨ » Việt Nam
5W-2U Bóng Compact GENIE CDL-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-015
Giá : 36,000 VNĐ
5W-2U Bóng Compact GENIE WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-016
Giá : 36,000 VNĐ
8W-2U Bóng Compact ESSENTIAL CDL-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-929-009
Giá : 29,000 VNĐ
8W-2U Bóng Compact Essential WW-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-929-010
Giá : 29,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 MHN-TD70W-Bất đối xứng-Sáng trắng
Mã hàng : PHI-911-058
Giá : 1,306,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 MHN-TD70W-Đối xứng-Ánh sáng trắng
Mã hàng : PHI-911-064
Giá : 1,349,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 SON-T150W-Đối xứng-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-911-063
Giá : 1,334,000 VNĐ
Chóa đèn RVP250 SON-T70W-Đối xứng-Ánh sáng vàng
Mã hàng : PHI-911-061
Giá : 1,202,000 VNĐ
60W 240V Bóng đèn nung sáng bóng trong
Mã hàng : DQV-092-023
Giá : 3,000 VNĐ
125A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-023
Giá : 13,200,000 VNĐ
125A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-008
Giá : 22,000,000 VNĐ
125A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-007
Giá : 24,200,000 VNĐ
125A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-025
Giá : 9,900,000 VNĐ
125A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-024
Giá : 11,000,000 VNĐ
150A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-006
Giá : 24,200,000 VNĐ
150A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-005
Giá : 26,400,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :90 - Tổng truy cập : 180,202,061
Facebook
Liên hệ