XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-050
Giá : 18,359,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-051
Giá : 17,050,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x3.5, 1020711
Mã hàng : CAD-102-065
Giá : 14,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x4, 1020712
Mã hàng : CAD-102-066
Giá : 16,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020713
Mã hàng : CAD-102-067
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020714
Mã hàng : CAD-102-068
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020715
Mã hàng : CAD-102-069
Giá : 23,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020716
Mã hàng : CAD-102-070
Giá : 23,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-052
Giá : 17,743,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-053
Giá : 19,470,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-054
Giá : 21,560,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-055
Giá : 24,024,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-056
Giá : 22,792,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-057
Giá : 30,580,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-059
Giá : 31,658,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-060
Giá : 32,890,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :209 - Tổng truy cập : 196,746,896
Facebook
Liên hệ