XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-112
Giá : 2,327,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-113
Giá : 2,637,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-114
Giá : 2,482,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-115
Giá : 2,617,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-116
Giá : 2,896,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 2,907,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,299,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-119
Giá : 3,992,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-120
Giá : 3,413,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-121
Giá : 3,537,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-122
Giá : 4,117,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-123
Giá : 4,623,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-124
Giá : 5,346,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-125
Giá : 5,998,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-126
Giá : 5,067,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-127
Giá : 6,773,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :181 - Tổng truy cập : 184,706,364
Facebook
Liên hệ