XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.25, 1020706
Mã hàng : CAD-102-060
Giá : 7,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.6, 1020707
Mã hàng : CAD-102-061
Giá : 8,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-045
Giá : 11,880,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.5, 1020708
Mã hàng : CAD-102-062
Giá : 7,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-046
Giá : 12,562,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-047
Giá : 12,760,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2, 1020709
Mã hàng : CAD-102-063
Giá : 9,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-048
Giá : 15,950,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2.5, 1020710
Mã hàng : CAD-102-064
Giá : 11,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-049
Giá : 17,490,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-050
Giá : 18,359,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-051
Giá : 17,050,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x3.5, 1020711
Mã hàng : CAD-102-065
Giá : 14,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x4, 1020712
Mã hàng : CAD-102-066
Giá : 16,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020713
Mã hàng : CAD-102-067
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020714
Mã hàng : CAD-102-068
Giá : 22,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :221 - Tổng truy cập : 193,995,766
Facebook
Liên hệ