XUẤT XỨ » Việt Nam
16A-250V Bóng cầu chì B.FS
Mã hàng : CHL-016-083
Giá : 6,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động 2 cực B2P16
Mã hàng : CHL-016-085
Giá : 71,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P16
Mã hàng : CHL-016-090
Giá : 88,000 VNĐ
16A Mặt 2 công tắc 1 chiều và đèn báo neon
Mã hàng : CHL-016-133
Giá : 45,000 VNĐ
16A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P16
Mã hàng : CHL-016-161
Giá : 240,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P16
Mã hàng : CHL-016-169
Giá : 731,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động 2 cực B2P20
Mã hàng : CHL-020-086
Giá : 71,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P20
Mã hàng : CHL-020-091
Giá : 53,000 VNĐ
20A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P20
Mã hàng : CHL-020-162
Giá : 240,000 VNĐ
20A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P20
Mã hàng : CHL-020-170
Giá : 731,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động 2 cực B2P25
Mã hàng : CHL-025-087
Giá : 71,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P25
Mã hàng : CHL-025-092
Giá : 54,000 VNĐ
25A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P25
Mã hàng : CHL-025-163
Giá : 241,000 VNĐ
25A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P25
Mã hàng : CHL-025-171
Giá : 731,000 VNĐ
32A Cầu dao tự động 2 cực B2P32
Mã hàng : CHL-032-088
Giá : 71,000 VNĐ
32A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P32
Mã hàng : CHL-032-093
Giá : 54,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 175,839,866
Facebook
Liên hệ