XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-116
Giá : 3,080,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 3,091,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,509,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-119
Giá : 4,246,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-120
Giá : 3,630,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-121
Giá : 3,762,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 6KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-122
Giá : 4,378,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-123
Giá : 4,917,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-124
Giá : 5,687,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 8KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-125
Giá : 6,380,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-126
Giá : 5,390,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-127
Giá : 7,205,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 10KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-128
Giá : 7,810,000 VNĐ
40A Cầu dao tự động chống dòng rò & quá tải RC2P40
Mã hàng : CHL-040-173
Giá : 731,000 VNĐ
50A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P50
Mã hàng : CHL-050-095
Giá : 100,000 VNĐ
50A-240V-415 Cầu dao tự động 2 cực C2P50
Mã hàng : CHL-050-166
Giá : 400,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :100 - Tổng truy cập : 180,387,529
Facebook
Liên hệ