XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Supper Range công suất 1KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-103
Giá : 1,331,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-104
Giá : 1,386,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-105
Giá : 1,430,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-106
Giá : 1,540,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 1.5KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-107
Giá : 1,595,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-108
Giá : 1,705,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-109
Giá : 1,793,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 2KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-110
Giá : 2,057,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-111
Giá : 2,299,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-112
Giá : 2,475,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 3KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-113
Giá : 2,805,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-114
Giá : 2,640,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-115
Giá : 2,783,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 4KVA, 40V-250V
Mã hàng : ROB-000-116
Giá : 3,080,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 130V-270V
Mã hàng : ROB-000-117
Giá : 3,091,000 VNĐ
Ổn áp Supper Range công suất 5KVA, 80V-260V
Mã hàng : ROB-000-118
Giá : 3,509,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :86 - Tổng truy cập : 177,240,785
Facebook
Liên hệ