XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 500KVA
Mã hàng : ROB-000-084
Giá : 352,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-085
Giá : 34,100,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 600KVA
Mã hàng : ROB-000-086
Giá : 404,800,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 800KVA
Mã hàng : ROB-000-087
Giá : 528,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1000KVA
Mã hàng : ROB-000-088
Giá : 649,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1500KVA
Mã hàng : ROB-000-089
Giá : 919,600,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 3KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-090
Giá : 2,464,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 3KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-091
Giá : 2,772,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-092
Giá : 3,300,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 5KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-093
Giá : 4,004,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 8KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-094
Giá : 4,448,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 10KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-096
Giá : 5,786,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 8KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-095
Giá : 6,160,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 10KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-097
Giá : 7,095,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 12.5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-098
Giá : 7,260,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 12.5KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-099
Giá : 7,766,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 180,421,474
Facebook
Liên hệ