XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 6KVA
Mã hàng : ROB-000-067
Giá : 8,277,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 10KVA
Mã hàng : ROB-000-068
Giá : 8,195,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 15KVA
Mã hàng : ROB-000-069
Giá : 12,078,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 20KVA
Mã hàng : ROB-000-070
Giá : 17,490,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 25KVA
Mã hàng : ROB-000-071
Giá : 19,712,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 30KVA
Mã hàng : ROB-000-072
Giá : 24,024,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 45KVA
Mã hàng : ROB-000-073
Giá : 35,860,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 60KVA
Mã hàng : ROB-000-074
Giá : 48,048,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 75KVA
Mã hàng : ROB-000-075
Giá : 59,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-076
Giá : 6,347,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 120KVA
Mã hàng : ROB-000-077
Giá : 90,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 150KVA
Mã hàng : ROB-000-078
Giá : 111,650,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 180KVA
Mã hàng : ROB-000-079
Giá : 130,900,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 200KVA
Mã hàng : ROB-000-080
Giá : 167,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 250KVA
Mã hàng : ROB-000-082
Giá : 239,800,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất: 400KVA
Mã hàng : ROB-000-083
Giá : 269,720,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :150 - Tổng truy cập : 180,277,790
Facebook
Liên hệ