XUẤT XỨ » Việt Nam
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x1.5, 1020708
Mã hàng : CAD-102-062
Giá : 7,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-046
Giá : 11,809,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-047
Giá : 11,995,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2, 1020709
Mã hàng : CAD-102-063
Giá : 9,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-048
Giá : 14,993,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x2.5, 1020710
Mã hàng : CAD-102-064
Giá : 11,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-049
Giá : 16,441,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-050
Giá : 17,258,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-051
Giá : 16,027,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x3.5, 1020711
Mã hàng : CAD-102-065
Giá : 14,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x4, 1020712
Mã hàng : CAD-102-066
Giá : 16,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020713
Mã hàng : CAD-102-067
Giá : 21,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x5.5, 1020714
Mã hàng : CAD-102-068
Giá : 21,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020715
Mã hàng : CAD-102-069
Giá : 22,000 VNĐ
Dây điện OVAL ruột đồng VCmo-2x6, 1020716
Mã hàng : CAD-102-070
Giá : 22,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-052
Giá : 16,680,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :134 - Tổng truy cập : 182,935,011
Facebook
Liên hệ