XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-076
Giá : 6,347,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 120KVA
Mã hàng : ROB-000-077
Giá : 90,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 150KVA
Mã hàng : ROB-000-078
Giá : 111,650,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 180KVA
Mã hàng : ROB-000-079
Giá : 130,900,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 200KVA
Mã hàng : ROB-000-080
Giá : 167,200,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 250KVA
Mã hàng : ROB-000-082
Giá : 239,800,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất: 400KVA
Mã hàng : ROB-000-083
Giá : 269,720,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 500KVA
Mã hàng : ROB-000-084
Giá : 352,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 50KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-085
Giá : 34,100,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 600KVA
Mã hàng : ROB-000-086
Giá : 404,800,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 800KVA
Mã hàng : ROB-000-087
Giá : 528,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1000KVA
Mã hàng : ROB-000-088
Giá : 649,000,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 3 pha công suất 1500KVA
Mã hàng : ROB-000-089
Giá : 919,600,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 3KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-090
Giá : 2,464,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 3KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-091
Giá : 2,772,000 VNĐ
Ổn áp treo tường 1 pha công suất 5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-092
Giá : 3,300,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 175,803,533
Facebook
Liên hệ