XUẤT XỨ » Việt Nam
Ø20mm Hộp nối 3 đuờng ABØ20-3
Mã hàng : CHL-020-072
Giá : 6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối 4 đuờng ABØ20-4
Mã hàng : CHL-020-073
Giá : 6,000 VNĐ
20VA-230V Ổ cắm dao cạo râu có bộ ngắt quá tải
Mã hàng : CHL-020-135
Giá : 761,000 VNĐ
Ø20x43mm Ống nối thẳng ATØ20
Mã hàng : CHL-020-177
Giá : 1,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ T có lỗ quan sát AEØ20T
Mã hàng : CHL-020-181
Giá : 7,000 VNĐ
Ø20mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ20L
Mã hàng : CHL-020-182
Giá : 4,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã hàng : CHL-020-185
Giá : 6,000 VNĐ
Ø20mm Hộp nối một đuờng ABØ20-1
Mã hàng : CHL-020-186
Giá : 6,000 VNĐ
Ø20mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã hàng : CHL-020-187
Giá : 3,000 VNĐ
Ø25mm Ðầu nối, khớp vặn răng
Mã hàng : CHL-025-068
Giá : 3,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối một đuờng ABØ25-1
Mã hàng : CHL-025-069
Giá : 6,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối hai đuờng vuông góc
Mã hàng : CHL-025-071
Giá : 6,000 VNĐ
Ø25mm Co chữ L có lỗ quan sát AEØ25L
Mã hàng : CHL-025-076
Giá : 7,000 VNĐ
Ø25x52mm Ống nối thẳng ATØ25
Mã hàng : CHL-025-178
Giá : 2,000 VNĐ
Ø25mm Hộp nối hai đuờng ABØ25-2
Mã hàng : CHL-025-179
Giá : 7,000 VNĐ
Ø25mm Co chữ T có lỗ quan sát AEØ25T
Mã hàng : CHL-025-180
Giá : 9,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :91 - Tổng truy cập : 177,955,790
Facebook
Liên hệ