XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-043
Giá : 9,482,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-044
Giá : 10,340,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-045
Giá : 11,880,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 15KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-046
Giá : 12,562,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-047
Giá : 12,760,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-048
Giá : 15,950,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-049
Giá : 17,490,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 20KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-050
Giá : 18,359,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-051
Giá : 17,050,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-052
Giá : 17,743,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 25KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-053
Giá : 19,470,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-054
Giá : 21,560,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-055
Giá : 24,024,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 30KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-056
Giá : 22,792,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-057
Giá : 30,580,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 40KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-059
Giá : 31,658,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 175,754,435
Facebook
Liên hệ