XUẤT XỨ » Việt Nam
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 5KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-027
Giá : 3,938,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-028
Giá : 3,080,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-029
Giá : 3,630,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-030
Giá : 3,817,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 6KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-031
Giá : 4,070,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-032
Giá : 4,510,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-033
Giá : 5,544,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 8KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-034
Giá : 7,337,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-035
Giá : 5,192,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-036
Giá : 6,402,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-037
Giá : 8,670,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 10KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-038
Giá : 8,250,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 140V-240V
Mã hàng : ROB-000-039
Giá : 6,930,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 90V-240V
Mã hàng : ROB-000-040
Giá : 7,260,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 60V-240V
Mã hàng : ROB-000-041
Giá : 8,360,000 VNĐ
Ổn áp Servo Motor 1 pha công suất 12.5KVA, 40V-240V
Mã hàng : ROB-000-042
Giá : 9,119,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 175,820,641
Facebook
Liên hệ