XUẤT XỨ » Việt Nam
1.2m Máng âm trần 2 bóng FL 420R
Mã hàng : NAN-420-001
Giá : 941,000 VNĐ
0.6m Máng âm trần 3 bóng FL 230R
Mã hàng : NAN-230-006
Giá : 640,000 VNĐ
1.2 m Máng âm trần 3 bóng FL 430R
Mã hàng : NAN-430-002
Giá : 995,000 VNĐ
0.6m Máng âm trần 4 bóng FL 240R
Mã hàng : NAN-240-007
Giá : 745,000 VNĐ
1.2 m Máng âm trần 4 bóng FL 440R
Mã hàng : NAN-440-003
Giá : 1,225,000 VNĐ
0.6m Máng nổi 2 bóng FL 220SM
Mã hàng : NAN-220-008
Giá : 440,000 VNĐ
1.2m Máng nổi 2 bóng FL 420SM
Mã hàng : NAN-420-004
Giá : 640,000 VNĐ
Ổ cắm 2 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-126-043
Giá : 38,000 VNĐ
Ổ cắm 2 lỗ - 5m dây điện
Mã hàng : DQV-125-044
Giá : 51,000 VNĐ
Ổ cắm 3 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-124-045
Giá : 50,000 VNĐ
Ổ cắm 3 lỗ - 5m dây điện
Mã hàng : DQV-123-046
Giá : 64,000 VNĐ
Ổ cắm 6 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-122-047
Giá : 64,000 VNĐ
Ổ cắm 6 lỗ - 5m dây điện
Mã hàng : DQV-121-048
Giá : 138,000 VNĐ
Dây điện đôi 2 x 16
Mã hàng : DQV-136-053
Giá : 1,300 VNĐ
Dây điện đôi 2 x 24
Mã hàng : DQV-137-052
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đôi 2 x 32
Mã hàng : DQV-138-051
Giá : 3,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :122 - Tổng truy cập : 198,068,695
Facebook
Liên hệ