x

DCA

XUẤT XỨ » Việt Nam
315A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-001
Giá : 37,400,000 VNĐ
32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-020
Giá : 11,000,000 VNĐ
32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-011
Giá : 15,400,000 VNĐ
32A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-019
Giá : 6,050,000 VNĐ
32A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-018
Giá : 7,700,000 VNĐ
63A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-010
Giá : 20,780,000 VNĐ
63A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-009
Giá : 19,800,000 VNĐ
63A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-022
Giá : 7,700,000 VNĐ
63A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-021
Giá : 9,350,000 VNĐ
Vật tư và nhân công lắp đặt
Mã hàng : SAC-026-026
Giá : 770,000 VNĐ
Thang nhôm 10 bậc
Mã hàng : MIS-000-808
Giá : 1,650,000 VNĐ
Thang nhôm 2 bậc
Mã hàng : MIS-000-801
Giá : 350,000 VNĐ
Thang nhôm 3 bậc có tay vịn
Mã hàng : MIS-000-802
Giá : 688,000 VNĐ
Thang nhôm 4 bậc
Mã hàng : MIS-000-803
Giá : 790,000 VNĐ
Thang nhôm 6 bậc
Mã hàng : MIS-000-804
Giá : 970,000 VNĐ
Thang nhôm 7 bậc
Mã hàng : MIS-000-805
Giá : 1,170,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :89 - Tổng truy cập : 195,376,106
Facebook
Liên hệ