XUẤT XỨ » Việt Nam
16mm Ống luồn dây PVC
Mã hàng : PNN-000-075
Giá : 99,000 VNĐ
20mm Ống luồn dây PVC
Mã hàng : PNN-000-074
Giá : 132,000 VNĐ
25mm Ống luồn dây PVC
Mã hàng : PNN-000-073
Giá : 180,000 VNĐ
0.6m Máng âm trần 2 bóng FL 220R
Mã hàng : NAN-220-005
Giá : 405,000 VNĐ
1.2m Máng âm trần 2 bóng FL 420R
Mã hàng : NAN-420-001
Giá : 886,000 VNĐ
0.6m Máng âm trần 3 bóng FL 230R
Mã hàng : NAN-230-006
Giá : 602,000 VNĐ
1.2 m Máng âm trần 3 bóng FL 430R
Mã hàng : NAN-430-002
Giá : 937,000 VNĐ
0.6m Máng âm trần 4 bóng FL 240R
Mã hàng : NAN-240-007
Giá : 701,000 VNĐ
1.2 m Máng âm trần 4 bóng FL 440R
Mã hàng : NAN-440-003
Giá : 1,152,000 VNĐ
0.6m Máng nổi 2 bóng FL 220SM
Mã hàng : NAN-220-008
Giá : 414,000 VNĐ
1.2m Máng nổi 2 bóng FL 420SM
Mã hàng : NAN-420-004
Giá : 602,000 VNĐ
Ổ cắm 2 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-126-043
Giá : 37,000 VNĐ
Ổ cắm 2 lỗ - 5m dây điện
Mã hàng : DQV-125-044
Giá : 49,000 VNĐ
Ổ cắm 3 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-124-045
Giá : 48,000 VNĐ
Ổ cắm 3 lỗ - 5m dây điện
Mã hàng : DQV-123-046
Giá : 61,000 VNĐ
Ổ cắm 6 lỗ - 3m dây điện
Mã hàng : DQV-122-047
Giá : 61,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 184,691,312
Facebook
Liên hệ