x

DCA

XUẤT XỨ » Việt Nam
700mm Quạt hút vỏ vuông 1450W CAF-22-7031
Mã hàng : CPV-013-036
Giá : 4,325,000 VNĐ
700mm Quạt hút vỏ vuông 370W CAF-22-7031B
Mã hàng : CPV-022-003
Giá : 3,695,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1031A
Mã hàng : CPV-060-028
Giá : 5,575,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1031B
Mã hàng : CPV-060-029
Giá : 5,710,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1032
Mã hàng : CPV-060-021
Giá : 10,690,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1231
Mã hàng : CPV-060-030
Giá : 8,435,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1100W CAF-60-1232
Mã hàng : CPV-060-022
Giá : 11,650,000 VNĐ
1400mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1500W CAF-60-1432
Mã hàng : CPV-060-023
Giá : 13,590,000 VNĐ
1600mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1632
Mã hàng : CPV-060-024
Giá : 20,535,000 VNĐ
2000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 4000W CAF-60-2032
Mã hàng : CPV-060-025
Giá : 26,820,000 VNĐ
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-8031A
Mã hàng : CPV-060-026
Giá : 4,550,000 VNĐ
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 370W CAF-60-8031B
Mã hàng : CPV-060-027
Giá : 4,690,000 VNĐ
Quạt mái vỏ vuông CAF-31
Mã hàng : CPV-031-001
Quạt hướng trục vỏ vuông CAF-60-1431
Mã hàng : CPV-060-031
Giá : 10,665,000 VNĐ
500mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-5031
Mã hàng : CPV-011-015
Giá : 2,370,000 VNĐ
700mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-7031B
Mã hàng : CPV-011-019
Giá : 3,900,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :168 - Tổng truy cập : 195,153,878
Facebook
Liên hệ