XUẤT XỨ » Việt Nam
200A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-004
Giá : 24,816,000 VNĐ
200A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-003
Giá : 26,884,000 VNĐ
280/2 Dòng cắt 100KA 2Pha Cắt lọc sét VGA
Mã hàng : SAC-100-014
Giá : 4,653,000 VNĐ
280/4 Dòng cắt 100KA 3Pha Cắt lọc sét VGA
Mã hàng : SAC-100-013
Giá : 6,721,000 VNĐ
315A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-002
Giá : 28,952,000 VNĐ
315A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-001
Giá : 35,156,000 VNĐ
32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-020
Giá : 10,340,000 VNĐ
32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-011
Giá : 14,476,000 VNĐ
32A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-019
Giá : 5,687,000 VNĐ
32A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-018
Giá : 7,238,000 VNĐ
63A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-120-010
Giá : 19,534,000 VNĐ
63A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-200-009
Giá : 18,612,000 VNĐ
63A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-040-022
Giá : 7,238,000 VNĐ
63A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAC-080-021
Giá : 8,789,000 VNĐ
Vật tư và nhân công lắp đặt
Mã hàng : SAC-026-026
Giá : 724,000 VNĐ
Thang nhôm 10 bậc
Mã hàng : MIS-000-808
Giá : 1,551,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :117 - Tổng truy cập : 182,894,331
Facebook
Liên hệ