XUẤT XỨ » Việt Nam
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 370W CAF-60-8031B
Mã hàng : CPV-060-027
Giá : 4,409,000 VNĐ
Quạt mái vỏ vuông CAF-31
Mã hàng : CPV-031-001
Quạt hướng trục vỏ vuông CAF-60-1431
Mã hàng : CPV-060-031
Giá : 10,026,000 VNĐ
500mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-5031
Mã hàng : CPV-011-015
Giá : 2,229,000 VNĐ
700mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-7031B
Mã hàng : CPV-011-019
Giá : 3,667,000 VNĐ
800mm Quạt thổi cánh sắt 1100W CAF-11-8031
Mã hàng : CPV-011-020
Giá : 3,822,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-11-6031/55
Mã hàng : CPV-011-016
Giá : 2,515,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-11-6031/75
Mã hàng : CPV-011-017
Giá : 2,651,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-11-7031
Mã hàng : CPV-011-018
Giá : 3,005,000 VNĐ
400mm Quạt thổi treo tường 125W CAF-13-4031
Mã hàng : CPV-013-008
Giá : 1,797,000 VNĐ
500mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-5031
Mã hàng : CPV-013-009
Giá : 2,060,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-13-6031/55
Mã hàng : CPV-013-010
Giá : 2,308,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-13-6031/75
Mã hàng : CPV-013-011
Giá : 2,417,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-13-7031
Mã hàng : CPV-013-012
Giá : 2,906,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-7031B
Mã hàng : CPV-013-013
Giá : 4,066,000 VNĐ
800mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-13-8031
Mã hàng : CPV-013-014
Giá : 3,427,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :105 - Tổng truy cập : 183,915,941
Facebook
Liên hệ