XUẤT XỨ » Việt Nam
Máy dây 40cm M1
Mã hàng : MTT-100-001
Giá : 855,000 VNĐ
Máy dây 40cm M2
Mã hàng : MTT-200-002
Giá : 1,025,000 VNĐ
Máy hút chân không M22, 1.7KW
Mã hàng : MTT-022-013
Giá : 39,190,000 VNĐ
Máy rút màng co M7, 12KW
Mã hàng : MTT-070-011
Giá : 11,000,000 VNĐ
Máy rút màng co M7, 6KW
Mã hàng : MTT-070-010
Giá : 10,215,000 VNĐ
Máy đóng date M14
Mã hàng : MTT-014-008
Giá : 9,430,000 VNĐ
Cọ Raditor loại nhỏ LH15
Mã hàng : TBV-015-059
Giá : 14,000 VNĐ
Cọ cán cụt CC70
Mã hàng : TBV-070-066
Giá : 9,000 VNĐ
Cọ cán bầu loại trung CB20
Mã hàng : TBV-020-050
Giá : 20,000 VNĐ
Cọ cán bầu loại trung CB25
Mã hàng : TBV-025-051
Giá : 30,000 VNĐ
Cọ cán bầu loại trung CB30
Mã hàng : TBV-030-052
Giá : 35,000 VNĐ
Cọ cán nhựa lông trắng loại nhỏ NT15
Mã hàng : TBV-015-031
Giá : 39,000 VNĐ
Cọ cán nhựa lông trắng loại trung NT25
Mã hàng : TBV-025-033
Giá : 71,000 VNĐ
Cọ hộp đặc biệt H05
Mã hàng : TBV-005-001
Giá : 31,000 VNĐ
Cọ hộp đặc biệt H10
Mã hàng : TBV-010-002
Giá : 39,000 VNĐ
Cọ hộp đặc biệt H15
Mã hàng : TBV-015-003
Giá : 55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :142 - Tổng truy cập : 180,533,630
Facebook
Liên hệ