XUẤT XỨ » Việt Nam
Khay kệ đựng dụng cụ ngũ kim ốc vít bằng nhựa 719
Mã hàng : TAM-719-456
Giá : 120,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhỏ lưỡi tròn Fujiya AMN-125S
Mã hàng : FUJ-125-001
Giá : 127,000 VNĐ
5" Kìm cắt chéo Fujiya AKN-150
Mã hàng : FUJ-150-002
Giá : 135,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya AP-175
Mã hàng : FUJ-175-005
Giá : 138,000 VNĐ
22mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-150
Mã hàng : FUJ-150-006
Giá : 121,000 VNĐ
26mm2 Kìm cắt cáp Fujiya ACC-200
Mã hàng : FUJ-200-007
Giá : 143,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125FS
Mã hàng : FUJ-125-017
Giá : 144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150FS
Mã hàng : FUJ-150-018
Giá : 151,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-125RS
Mã hàng : FUJ-125-019
Giá : 144,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya APN-150RS
Mã hàng : FUJ-150-020
Giá : 131,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya APN-110FS
Mã hàng : FUJ-110-021
Giá : 144,000 VNĐ
4" Kìm cắt Fujiya AMN-110S
Mã hàng : FUJ-110-022
Giá : 144,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya ATMN-120S
Mã hàng : FUJ-120-023
Giá : 154,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :88 - Tổng truy cập : 178,022,592
Facebook
Liên hệ