XUẤT XỨ » Trung Quốc
Bút thử điện một chiều DC Asaki AK-9063
Mã hàng : ASA-906-339
Giá : 36,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây tự bung Asaki AK-9100
Mã hàng : ASA-910-337
Giá : 66,000 VNĐ
7” Kiềm tước dây tự động Asaki AK-340
Mã hàng : ASA-340-335
Giá : 120,000 VNĐ
7” Cưa cành mini Asaki AK-8800
Mã hàng : ASA-880-325
Giá : 128,000 VNĐ
12” Khung cưa sắt Asaki AK-8788
Mã hàng : ASA-878-326
Giá : 118,000 VNĐ
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 5,108,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 3,625,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 459,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 559,000 VNĐ
16" Cảo 3 chấu Asaki AK-1044
Mã hàng : ASA-104-307
Giá : 1,426,000 VNĐ
20” Cảo 3 chấu AK-1045
Mã hàng : ASA-104-308
Giá : 1,982,000 VNĐ
10” Cảo 3 chấu Asaki AK-1041
Mã hàng : ASA-104-304
Giá : 439,000 VNĐ
12” Cảo 3 chấu Asaki AK-1042
Mã hàng : ASA-104-305
Giá : 611,000 VNĐ
14” Cảo 3 chấu Asaki AK-1043
Mã hàng : ASA-104-306
Giá : 896,000 VNĐ
8” Cảo 3 chấu Asaki AK-1040
Mã hàng : ASA-104-303
Giá : 292,000 VNĐ
4” Cảo 3 chấu Asaki AK-1038
Mã hàng : ASA-103-301
Giá : 113,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :196 - Tổng truy cập : 196,708,451
Facebook
Liên hệ