XUẤT XỨ » Trung Quốc
Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 8mm Makita A-88054
Mã hàng : MKT-880-836
Giá : 2,100,000 VNĐ
Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 6mm Makita A-87921
Mã hàng : MKT-879-837
Giá : 2,008,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-186
Giá : 363,000 VNĐ
15x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-187
Giá : 363,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-188
Giá : 363,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-189
Giá : 363,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-190
Giá : 363,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-191
Giá : 363,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-192
Giá : 363,000 VNĐ
21x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-193
Giá : 363,000 VNĐ
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-194
Giá : 363,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-195
Giá : 363,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-196
Giá : 363,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-197
Giá : 363,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-198
Giá : 389,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-199
Giá : 440,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :81 - Tổng truy cập : 178,146,626
Facebook
Liên hệ