XUẤT XỨ » Trung Quốc
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,622,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,387,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,256,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 4,249,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 4,151,000 VNĐ
100 tấn Con đội răng Asaki AK-1713
Mã hàng : ASA-713-228
Giá : 12,093,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 120,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 152,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 70,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2043
Mã hàng : ASA-043-235
Giá : 92,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 882,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2577
Mã hàng : ASA-577-237
Giá : 1,205,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã hàng : ASA-578-238
Giá : 702,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6433
Mã hàng : ASA-433-239
Giá : 6,779,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6434
Mã hàng : ASA-434-240
Giá : 6,948,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-200 Asaki AK-6435
Mã hàng : ASA-435-241
Giá : 8,012,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 191,282,391
Facebook
Liên hệ