XUẤT XỨ » Trung Quốc
Máy chà nhám bàn Asaki AS-064 (BDG69)
Mã hàng : ASA-064-428
Giá : 13,107,000 VNĐ
250mm Thước Êke mộc Asaki AK-397
Mã hàng : ASA-397-379
Giá : 63,000 VNĐ
400x600mm Ê ke cơ khí Asaki AK-399
Mã hàng : ASA-399-380
Giá : 79,000 VNĐ
150mm Thước lá đo khe hở 14 lá Asaki AK-138
Mã hàng : ASA-138-381
Giá : 64,000 VNĐ
5” Thước cặp cơ Asaki AK-119
Mã hàng : ASA-119-382
Giá : 203,000 VNĐ
6” Thước cặp cơ Asaki AK-120
Mã hàng : ASA-120-383
Giá : 211,000 VNĐ
8” Thước cặp cơ Asaki AK-121
Mã hàng : ASA-121-384
Giá : 328,000 VNĐ
12” Thước cặp cơ Asaki AK-122
Mã hàng : ASA-122-385
Giá : 637,000 VNĐ
Túi đeo đồ nghề 6 ngăn Asaki AK-9990
Mã hàng : ASA-999-388
Giá : 58,000 VNĐ
2 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-001
Mã hàng : ASA-001-395
Giá : 286,000 VNĐ
4 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-002
Mã hàng : ASA-002-396
Giá : 376,000 VNĐ
5 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-003
Mã hàng : ASA-003-397
Giá : 466,000 VNĐ
8 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-004
Mã hàng : ASA-004-398
Giá : 534,000 VNĐ
10 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-005
Mã hàng : ASA-005-399
Giá : 676,000 VNĐ
12 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-006
Mã hàng : ASA-006-400
Giá : 763,000 VNĐ
16 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-007
Mã hàng : ASA-007-401
Giá : 840,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 181,677,777
Facebook
Liên hệ