XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 133,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 202,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã hàng : ASA-820-253
Giá : 580,000 VNĐ
Bộ vít 27 chi tiết Asaki AK-9071
Mã hàng : ASA-071-254
Giá : 74,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Asaki AK-7058
Mã hàng : ASA-058-256
Giá : 14,000 VNĐ
Bộ típ 1/4" & 1/2" 94 chi tiết Asaki AK-9752
Mã hàng : ASA-752-258
Giá : 2,313,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 12 chi tiết Asaki AK-9781
Mã hàng : ASA-781-259
Giá : 360,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 22 chi tiết Asaki AK-9783
Mã hàng : ASA-783-260
Giá : 494,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 43 chi tiết Asaki AK-9788
Mã hàng : ASA-788-261
Giá : 707,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 53 chi tiết Asaki AK-9790
Mã hàng : ASA-790-262
Giá : 982,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 62 chi tiết Asaki AK-9791
Mã hàng : ASA-791-263
Giá : 1,904,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-021
Mã hàng : ASA-021-265
Giá : 4,317,000 VNĐ
10" Máy mài bàn Asaki AS-022
Mã hàng : ASA-022-267
Giá : 4,855,000 VNĐ
8" Kìm bấm mạng Asaki AK-336
Mã hàng : ASA-336-270
Giá : 87,000 VNĐ
6mm2 Kìm bấm cosse tròn Asaki AK-342
Mã hàng : ASA-342-271
Giá : 212,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :188 - Tổng truy cập : 191,159,437
Facebook
Liên hệ