XUẤT XỨ » Trung Quốc
3" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6429
Mã hàng : ASA-429-174
Giá : 562,000 VNĐ
4" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6430
Mã hàng : ASA-430-175
Giá : 956,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã hàng : ASA-300-176
Giá : 428,000 VNĐ
6 tấn Đội kê Asaki AK-6301
Mã hàng : ASA-301-177
Giá : 720,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 757,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 857,000 VNĐ
6" Máy mài bàn AS-003 (MD3215M)
Mã hàng : ASA-003-180
Giá : 1,072,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,407,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-006 (MD3220)
Mã hàng : ASA-006-182
Giá : 1,876,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-013 (MD3215HD)
Mã hàng : ASA-013-183
Giá : 2,412,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-017 (MD3220HD)
Mã hàng : ASA-017-184
Giá : 4,153,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-030 (ZJ4113)
Mã hàng : ASA-030-185
Giá : 2,412,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-031 (ZJ4113B)
Mã hàng : ASA-031-186
Giá : 2,568,000 VNĐ
16mm Máy khoan bàn Asaki AS-032 (ZJQ4116)
Mã hàng : ASA-032-187
Giá : 5,225,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-034 (ZJQ4120)
Mã hàng : ASA-034-188
Giá : 7,226,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-035 (ZJQ4120)
Mã hàng : ASA-035-189
Giá : 8,415,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :127 - Tổng truy cập : 191,234,461
Facebook
Liên hệ