XUẤT XỨ » Trung Quốc
40” Thước thủy Stanley 43-113
Mã hàng : STL-431-626
Giá : 514,000 VNĐ
24” Thước thủy Stanley 43-103
Mã hàng : STL-431-632
Giá : 231,000 VNĐ
32” Thước thủy Stanley 43-104
Mã hàng : STL-431-633
Giá : 252,000 VNĐ
24" Thước thủy Stanley 42-476
Mã hàng : STL-424-680
Giá : 120,000 VNĐ
24" (600mm) Thước thủy TOTAL TMT2606
Mã hàng : TOT-260-087
Giá : 157,000 VNĐ
32" (800mm) Thước thủy TOTAL TMT2806
Mã hàng : TOT-280-110
Giá : 183,000 VNĐ
48" (1200mm) Thước thủy TOTAL TMT21206
Mã hàng : TOT-212-146
Giá : 251,000 VNĐ
60" (1500mm) Thước thủy TOTAL TMT21506
Mã hàng : TOT-215-171
Giá : 294,000 VNĐ
40" (1000mm) Thước thủy TOTAL TMT21006
Mã hàng : TOT-210-133
Giá : 214,000 VNĐ
1500mm Thước thủy có từ Total TMT21505M
Mã hàng : TOT-215-481
Giá : 389,000 VNĐ
16” Thước thủy Stanley 43-102
Mã hàng : STL-431-631
Giá : 193,000 VNĐ
12" Thước thủy Stanley 42-474
Mã hàng : STL-424-769
Giá : 86,000 VNĐ
16" (400mm) Thước thủy TOTAL TMT2406
Mã hàng : TOT-240-053
Giá : 115,000 VNĐ
Đế gá panme Mitutoyo 156-101-10
Mã hàng : MTO-100-142
Giá : 868,000 VNĐ
Giá đỡ máy 3 chân Bosch BT150
Mã hàng : BOS-150-063
Giá : 562,000 VNĐ
50m Máy đo khoảng cách laser Makita LD050P
Mã hàng : MKT-050-480
Giá : 1,970,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :119 - Tổng truy cập : 180,467,632
Facebook
Liên hệ