XUẤT XỨ » Trung Quốc
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-144
Giá : 741,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-145
Giá : 840,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-146
Giá : 840,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-147
Giá : 951,000 VNĐ
30x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-148
Giá : 951,000 VNĐ
32x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-149
Giá : 1,036,000 VNĐ
34x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-150
Giá : 1,088,000 VNĐ
35x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-151
Giá : 1,102,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-351
Giá : 641,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-352
Giá : 641,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-353
Giá : 641,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-354
Giá : 641,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-355
Giá : 671,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-356
Giá : 671,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-357
Giá : 758,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã hàng : TAM-000-358
Giá : 758,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :154 - Tổng truy cập : 180,248,998
Facebook
Liên hệ