XUẤT XỨ » Trung Quốc
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-953
Mã hàng : STL-729-731
Giá : 53,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-954
Mã hàng : STL-729-732
Giá : 54,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-955
Mã hàng : STL-729-733
Giá : 55,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-956
Mã hàng : STL-729-734
Giá : 59,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-957
Mã hàng : STL-729-735
Giá : 66,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-958
Mã hàng : STL-729-736
Giá : 89,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-319
Mã hàng : STL-893-737
Giá : 126,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-322
Mã hàng : STL-893-738
Giá : 128,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-324
Mã hàng : STL-893-739
Giá : 128,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-325
Mã hàng : STL-893-740
Giá : 130,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-327
Mã hàng : STL-893-741
Giá : 135,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-328
Mã hàng : STL-893-742
Giá : 137,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-330
Mã hàng : STL-893-743
Giá : 151,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-332
Mã hàng : STL-893-744
Giá : 160,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-333
Mã hàng : STL-893-745
Giá : 173,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-334
Mã hàng : STL-893-746
Giá : 180,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :76 - Tổng truy cập : 178,175,190
Facebook
Liên hệ