XUẤT XỨ » Trung Quốc
12.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3567
Mã hàng : ASK-356-170
Giá : 104,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3568
Mã hàng : ASK-356-171
Giá : 115,000 VNĐ
13.0mm Mũi khoan sắt , inox Asaki AK-3569
Mã hàng : ASK-356-172
Giá : 121,000 VNĐ
10mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3302
Mã hàng : ASK-330-175
Giá : 10,000 VNĐ
12mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3303
Mã hàng : ASK-330-176
Giá : 13,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 14,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 18,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 153,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 234,000 VNĐ
1# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7183
Mã hàng : ASK-718-217
Giá : 7,000 VNĐ
1# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7184
Mã hàng : ASK-718-218
Giá : 13,000 VNĐ
10mm Vòng miệng Asaki AK-7644
Mã hàng : ASK-764-243
Giá : 86,000 VNĐ
11mm Vòng miệng Asaki AK-7645
Mã hàng : ASK-764-244
Giá : 88,000 VNĐ
12mm Vòng miệng Asaki AK-7646
Mã hàng : ASK-764-245
Giá : 94,000 VNĐ
13mm Vòng miệng Asaki AK-7647
Mã hàng : ASK-764-246
Giá : 98,000 VNĐ
10mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7706
Mã hàng : ASK-770-260
Giá : 118,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :99 - Tổng truy cập : 174,499,967
Facebook
Liên hệ