x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
24x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34023
Mã hàng : MKT-340-882
Giá : 298,000 VNĐ
25x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34039
Mã hàng : MKT-340-883
Giá : 223,000 VNĐ
25x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34045
Mã hàng : MKT-340-884
Giá : 298,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34051
Mã hàng : MKT-340-885
Giá : 261,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34693
Mã hàng : MKT-346-886
Giá : 401,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34073
Mã hàng : MKT-340-887
Giá : 307,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34089
Mã hàng : MKT-340-888
Giá : 494,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34095
Mã hàng : MKT-340-889
Giá : 429,000 VNĐ
32x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34104
Mã hàng : MKT-341-890
Giá : 549,000 VNĐ
35x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34110
Mã hàng : MKT-341-891
Giá : 519,000 VNĐ
35x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34126
Mã hàng : MKT-341-892
Giá : 605,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34132
Mã hàng : MKT-341-893
Giá : 637,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34148
Mã hàng : MKT-341-894
Giá : 768,000 VNĐ
40x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34154
Mã hàng : MKT-341-895
Giá : 712,000 VNĐ
40x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34160
Mã hàng : MKT-341-896
Giá : 917,000 VNĐ
16x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20127
Mã hàng : MKT-201-897
Giá : 99,000 VNĐ
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 178,959,082
Facebook
Liên hệ