XUẤT XỨ » Trung Quốc
20mm Vòng miệng Asaki AK-7654
Mã hàng : ASK-765-253
Giá : 164,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Asaki AK-7655
Mã hàng : ASK-765-254
Giá : 175,000 VNĐ
22mm Vòng miệng Asaki AK-7656
Mã hàng : ASK-765-255
Giá : 182,000 VNĐ
23mm Vòng miệng Asaki AK-7657
Mã hàng : ASK-765-256
Giá : 188,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Asaki AK-7658
Mã hàng : ASK-765-257
Giá : 196,000 VNĐ
19mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7715
Mã hàng : ASK-771-269
Giá : 207,000 VNĐ
20mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7716
Mã hàng : ASK-771-270
Giá : 231,000 VNĐ
21mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7717
Mã hàng : ASK-771-271
Giá : 235,000 VNĐ
22mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7718
Mã hàng : ASK-771-272
Giá : 244,000 VNĐ
23mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7719
Mã hàng : ASK-771-273
Giá : 264,000 VNĐ
24mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7720
Mã hàng : ASK-772-274
Giá : 280,000 VNĐ
3/4" Bộ tuýp 21 món Asaki AK-9758
Mã hàng : ASK-975-309
Giá : 5,437,000 VNĐ
3/4" Bộ tuýp 15 món Asaki AK-9759
Mã hàng : ASK-975-310
Giá : 5,024,000 VNĐ
3.5m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2680
Mã hàng : ASK-268-345
Giá : 28,000 VNĐ
3.5m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2665
Mã hàng : ASK-266-351
Giá : 28,000 VNĐ
20m Thước cuộn Asaki AK-2652
Mã hàng : ASK-265-360
Giá : 95,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 175,754,433
Facebook
Liên hệ