XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Kéo cắt tôn phải AK-168
Mã hàng : ASA-168-031
Giá : 102,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Asaki AK-321
Mã hàng : ASA-321-048
Giá : 122,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-327
Mã hàng : ASA-327-053
Giá : 137,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn thẳng AK-335
Mã hàng : ASA-355-056
Giá : 102,000 VNĐ
10" Giũa tròn Asaki AK-359
Mã hàng : ASA-359-063
Giá : 57,000 VNĐ
10" Giũa mo Asaki AK-362
Mã hàng : ASA-362-064
Giá : 68,000 VNĐ
12" Giũa mo Asaki AK-363
Mã hàng : ASA-363-065
Giá : 84,000 VNĐ
10" Giũa dẹp Asaki AK-365
Mã hàng : ASA-365-066
Giá : 73,000 VNĐ
12" Giũa dẹp Asaki AK-366
Mã hàng : ASA-366-067
Giá : 95,000 VNĐ
1/2" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-456
Mã hàng : ASA-456-106
Giá : 33,000 VNĐ
12" Kìm cộng lực Asaki AK-623
Mã hàng : ASA-623-114
Giá : 151,000 VNĐ
14" Kìm cộng lực Asaki AK-624
Mã hàng : ASA-624-115
Giá : 158,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 2,845,000 VNĐ
120x300mm Cảo chữ F Asaki AK-6248
Mã hàng : ASA-248-139
Giá : 130,000 VNĐ
120x500mm Cảo chữ F Asaki AK-6250
Mã hàng : ASA-250-141
Giá : 156,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :103 - Tổng truy cập : 174,447,500
Facebook
Liên hệ