XUẤT XỨ » Trung Quốc
18" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-449
Mã hàng : ASA-449-102
Giá : 70,000 VNĐ
20" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-450
Mã hàng : ASA-450-103
Giá : 73,000 VNĐ
12" Cưa sắt Asaki AK-454
Mã hàng : ASA-454-104
Giá : 58,000 VNĐ
8-12" Cưa sắt Asaki AK-455
Mã hàng : ASA-455-105
Giá : 57,000 VNĐ
1/2" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-456
Mã hàng : ASA-456-106
Giá : 30,000 VNĐ
3/4" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-457
Mã hàng : ASA-457-107
Giá : 42,000 VNĐ
1" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-458
Mã hàng : ASA-458-108
Giá : 46,000 VNĐ
Bộ đục gỗ 3 cây cán nhựa Asaki AK-459
Mã hàng : ASA-459-109
Giá : 125,000 VNĐ
Bộ đục gỗ 3 cây cán cao su cao cấp Asaki AK-460
Mã hàng : ASA-460-110
Giá : 168,000 VNĐ
5 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-612
Mã hàng : ASA-612-111
Giá : 1,505,000 VNĐ
10 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-613
Mã hàng : ASA-613-112
Giá : 2,150,000 VNĐ
15 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-614
Mã hàng : ASA-614-113
Giá : 3,618,000 VNĐ
12" Kìm cộng lực Asaki AK-623
Mã hàng : ASA-623-114
Giá : 143,000 VNĐ
14" Kìm cộng lực Asaki AK-624
Mã hàng : ASA-624-115
Giá : 150,000 VNĐ
18" Kìm cộng lực Asaki AK-625
Mã hàng : ASA-625-116
Giá : 194,000 VNĐ
24" Kìm cộng lực Asaki AK-626
Mã hàng : ASA-626-117
Giá : 255,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :177 - Tổng truy cập : 191,102,987
Facebook
Liên hệ