x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
9.6V Máy khoan vặn vít dùng pin Black and Decker CD231KHP
Mã hàng : BLK-231-008
Giá : 1,856,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker CD9602K
Mã hàng : BLK-960-043
Giá : 1,765,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR55RE
Mã hàng : BLK-055-049
Giá : 1,153,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR510KA
Mã hàng : BLK-510-050
Giá : 1,118,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker KTC96K2
Mã hàng : BLK-962-045
Giá : 2,295,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black and Decker KTD10RE
Mã hàng : BLK-010-047
Giá : 1,048,000 VNĐ
13mm Máy khoan Black and Decker KTD13RE
Mã hàng : BLK-013-048
Giá : 1,377,000 VNĐ
10mm máy khoan Black and Decker KTR10RE
Mã hàng : BLK-010-046
Giá : 1,000,000 VNĐ
9.6V Máy khoan pin Black and Decker CD961
Mã hàng : BLK-961-070
Giá : 770,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR704REKP20
Mã hàng : BLK-704-076
Giá : 730,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Black and Decker KR604REK
Mã hàng : BLK-604-077
Giá : 771,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black and Decker KR504REKP20
Mã hàng : BLK-504-078
Giá : 655,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Black and Decker KR454RE
Mã hàng : BLK-454-079
Giá : 637,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 178,980,534
Facebook
Liên hệ