XUẤT XỨ » Trung Quốc
9.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110951
Mã hàng : TAL-110-021
Giá : 52,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110801
Mã hàng : TAL-110-007
Giá : 38,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110851
Mã hàng : TAL-110-009
Giá : 40,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311001
Mã hàng : TOT-311-926
Giá : 17,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311002
Mã hàng : TOT-311-929
Giá : 18,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311003
Mã hàng : TOT-311-931
Giá : 22,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311004
Mã hàng : TOT-311-932
Giá : 27,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311005
Mã hàng : TOT-311-933
Giá : 30,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311202
Mã hàng : TOT-311-944
Giá : 20,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311201
Mã hàng : TOT-311-946
Giá : 24,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311203
Mã hàng : TOT-311-947
Giá : 29,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311204
Mã hàng : TOT-311-948
Giá : 31,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311402
Mã hàng : TOT-311-954
Giá : 28,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311401
Mã hàng : TOT-311-956
Giá : 23,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311403
Mã hàng : TOT-311-957
Giá : 32,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311404
Mã hàng : TOT-311-958
Giá : 37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :191 - Tổng truy cập : 196,719,206
Facebook
Liên hệ