XUẤT XỨ » Trung Quốc
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3937
Mã hàng : ASK-393-530
Giá : 80,000 VNĐ
12mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3938
Mã hàng : ASK-393-531
Giá : 80,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3940
Mã hàng : ASK-394-532
Giá : 84,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3942
Mã hàng : ASK-394-533
Giá : 84,000 VNĐ
19mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3944
Mã hàng : ASK-394-534
Giá : 90,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3946
Mã hàng : ASK-394-535
Giá : 93,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3948
Mã hàng : ASK-394-536
Giá : 95,000 VNĐ
Bộ dao điêu khắc cao cấp 14 chi tiết Asaki AK-3960
Mã hàng : ASK-396-538
Giá : 183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối Asaki AK-9124
Mã hàng : ASK-912-539
Giá : 253,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse chỉa bọc nhựa Asaki AK-9126
Mã hàng : ASK-912-540
Giá : 253,000 VNĐ
6" Kìm hai lỗ Asaki AK-8373
Mã hàng : ASK-837-541
Giá : 73,000 VNĐ
8" Kìm hai lỗ Asaki AK-8374
Mã hàng : ASK-837-542
Giá : 93,000 VNĐ
10" Kìm hai lỗ Asaki AK-8375
Mã hàng : ASK-837-543
Giá : 112,000 VNĐ
8" Kìm mỏ quạ Asaki AK-8378
Mã hàng : ASK-837-544
Giá : 105,000 VNĐ
12" Kìm mỏ quạ Asaki AK-8380
Mã hàng : ASK-838-545
Giá : 166,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8280
Mã hàng : ASK-828-546
Giá : 180,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :105 - Tổng truy cập : 180,524,390
Facebook
Liên hệ