XUẤT XỨ » Trung Quốc
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-214
Giá : 1,100,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-215
Giá : 1,126,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-216
Giá : 1,165,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-217
Giá : 1,204,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-218
Giá : 1,243,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-219
Giá : 1,424,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-220
Giá : 1,489,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-221
Giá : 1,618,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-222
Giá : 1,748,000 VNĐ
150x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-223
Giá : 1,942,000 VNĐ
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-224
Giá : 2,071,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-225
Giá : 2,200,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-226
Giá : 2,330,000 VNĐ
200x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-227
Giá : 2,589,000 VNĐ
220x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-228
Giá : 3,236,000 VNĐ
245x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-229
Giá : 3,883,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :64 - Tổng truy cập : 177,907,396
Facebook
Liên hệ