XUẤT XỨ » Trung Quốc
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-162-548
Giá : 58,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 65,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 72,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 97,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 63,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 64,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 72,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 80,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-162-556
Giá : 88,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-152-557
Giá : 106,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-003-558
Giá : 85,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-080-559
Giá : 94,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-163-560
Giá : 119,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-003-561
Giá : 106,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03311
Mã hàng : MKT-033-562
Giá : 114,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00393
Mã hàng : MKT-003-563
Giá : 112,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :100 - Tổng truy cập : 184,951,221
Facebook
Liên hệ