XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00290
Mã hàng : MKT-002-542
Giá : 42,000 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00309
Mã hàng : MKT-003-543
Giá : 51,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16287
Mã hàng : MKT-162-544
Giá : 84,000 VNĐ
17x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00315
Mã hàng : MKT-003-545
Giá : 50,000 VNĐ
18x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16209
Mã hàng : MKT-162-546
Giá : 46,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
Mã hàng : MKT-003-547
Giá : 51,000 VNĐ
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-162-548
Giá : 58,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 65,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 72,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 97,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 63,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 64,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 72,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 80,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-162-556
Giá : 88,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-152-557
Giá : 106,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :152 - Tổng truy cập : 184,905,667
Facebook
Liên hệ