x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI PLUS-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PHI-928-044
Giá : 339,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng E40
Mã hàng : PHI-928-047
Giá : 323,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-Dạng bầu-E40
Mã hàng : PHI-928-045
Giá : 339,000 VNĐ
8” Kiềm bấm line điện thoại Asaki AK-337
Mã hàng : ASA-337-330
Giá : 110,000 VNĐ
Súng bắn đinh 425J
Mã hàng : BEX-425-003
Giá : 1,029,000 VNĐ
Súng bắn đinh 22/64T
Mã hàng : BEX-022-004
Giá : 3,553,000 VNĐ
Súng bắn đinh 18/50A
Mã hàng : BEX-018-005
Giá : 2,106,000 VNĐ
Súng bắn đinh 18/30A
Mã hàng : BEX-018-006
Giá : 1,029,000 VNĐ
Súng bắn đinh 90/40T
Mã hàng : BEX-090-007
Giá : 3,759,000 VNĐ
Súng bắn đinh 16/851
Mã hàng : BEX-016-008
Giá : 4,788,000 VNĐ
5" Cảo chữ C Asaki AK-6264
Mã hàng : ASA-264-153
Giá : 109,000 VNĐ
Súng bắn đinh thẳng Skil 8883
Mã hàng : SKI-888-034
Giá : 644,000 VNĐ
Súng bắn đinh U Skil 8822
Mã hàng : SKI-882-040
Giá : 644,000 VNĐ
5x200mm Vít bake Asaki AK-6323
Mã hàng : ASA-632-632
Giá : 32,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7451
Mã hàng : ASK-745-057
Giá : 24,000 VNĐ
750W Máy bơm nước Asaki AS-802
Mã hàng : ASK-802-377
Giá : 2,261,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :131 - Tổng truy cập : 179,035,976
Facebook
Liên hệ