XUẤT XỨ » Trung Quốc
4000W/380V Motor điện Asaki AS-459
Mã hàng : ASK-459-396
Giá : 5,146,000 VNĐ
4000W/380V Motor điện Asaki AS-488
Mã hàng : ASK-488-395
Giá : 5,569,000 VNĐ
3000W/380V Motor điện Asaki AS-458
Mã hàng : ASK-458-394
Giá : 4,186,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-452
Mã hàng : ASK-452-387
Giá : 1,460,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-613
Mã hàng : ASK-613-379
Giá : 2,151,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-602
Mã hàng : ASK-602-378
Giá : 1,921,000 VNĐ
460W Máy bơm nước Asaki AS-800
Mã hàng : ASK-800-375
Giá : 2,114,000 VNĐ
4.5mm Máy cắt Plasma Asaki AS-377
Mã hàng : ASK-377-374
Giá : 8,354,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-358
Mã hàng : ASK-358-373
Giá : 14,048,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-357
Mã hàng : ASK-357-372
Giá : 9,493,000 VNĐ
4.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3543
Mã hàng : ASK-354-146
Giá : 13,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan sắt ,inox Asaki AK-3544
Mã hàng : ASK-354-147
Giá : 13,000 VNĐ
4.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3545
Mã hàng : ASK-354-148
Giá : 16,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3546
Mã hàng : ASK-354-149
Giá : 17,000 VNĐ
38mm Vít đóng dẹp Asaki AK-7194
Mã hàng : ASK-718-223
Giá : 7,000 VNĐ
30#1 Béc cắt gió đá Asaki AK-6151
Mã hàng : ASK-615-330
Giá : 29,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 175,796,935
Facebook
Liên hệ