XUẤT XỨ » Trung Quốc
9x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00169
Mã hàng : MKT-001-526
Giá : 22,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
Mã hàng : MKT-091-527
Giá : 20,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
Mã hàng : MKT-001-528
Giá : 24,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-001-529
Giá : 26,000 VNĐ
11x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00212
Mã hàng : MKT-002-530
Giá : 20,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00228
Mã hàng : MKT-002-531
Giá : 22,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00234
Mã hàng : MKT-002-532
Giá : 26,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00240
Mã hàng : MKT-002-533
Giá : 30,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16112
Mã hàng : MKT-161-534
Giá : 35,000 VNĐ
12.7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03280
Mã hàng : MKT-032-535
Giá : 24,000 VNĐ
12.7x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03296
Mã hàng : MKT-032-536
Giá : 40,000 VNĐ
13x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00256
Mã hàng : MKT-002-537
Giá : 24,000 VNĐ
13x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16128
Mã hàng : MKT-161-538
Giá : 40,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00262
Mã hàng : MKT-002-539
Giá : 30,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00278
Mã hàng : MKT-002-540
Giá : 39,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03981
Mã hàng : MKT-039-541
Giá : 35,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 184,926,137
Facebook
Liên hệ