XUẤT XỨ » Trung Quốc
36V Máy cắt cành dùng pin Makita BUH550RDEX
Mã hàng : MKT-550-292
Giá : 20,583,000 VNĐ
36V Máy cắt cành dùng pin Makita BUH650RDEX
Mã hàng : MKT-650-293
Giá : 20,858,000 VNĐ
7.2V Máy khoan/vặn vít dùng pin Makita DF010DSE
Mã hàng : MKT-010-294
Giá : 2,686,000 VNĐ
10.8V Máy khoan dùng pin Makita DF330DWE
Mã hàng : MKT-330-295
Giá : 2,853,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9556HP
Mã hàng : MKT-556-297
Giá : 1,154,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2615
Mã hàng : ASA-261-985
Giá : 51,000 VNĐ
6” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-005 (M3215)
Mã hàng : ASA-005-416
Giá : 1,789,000 VNĐ
8” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-007 (M3220)
Mã hàng : ASA-007-417
Giá : 2,385,000 VNĐ
190W Máy chà nhám rung Makita BO3711
Mã hàng : MKT-711-300
Giá : 1,391,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4555
Mã hàng : MKT-555-301
Giá : 1,427,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4566
Mã hàng : MKT-466-302
Giá : 1,534,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS2500
Mã hàng : MKT-500-302
Giá : 2,519,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS4000
Mã hàng : MKT-000-303
Giá : 2,021,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS6300
Mã hàng : MKT-300-304
Giá : 2,282,000 VNĐ
230W Máy vặn vít Makita TD0100
Mã hàng : MKT-100-305
Giá : 1,415,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita GA4031
Mã hàng : MKT-031-307
Giá : 891,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :182 - Tổng truy cập : 181,370,886
Facebook
Liên hệ