XUẤT XỨ » Trung Quốc
250A Máy hàn MIG Jasic 250Y
Mã hàng : JAS-250-009
Giá : 14,471,000 VNĐ
350A Máy hàn Jasic NBC-350
Mã hàng : JAS-350-007
Giá : 32,353,000 VNĐ
500A Máy hàn Jasic NBC-500
Mã hàng : JAS-500-006
Giá : 39,588,000 VNĐ
135A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-140
Mã hàng : JAS-140-025
Giá : 3,648,000 VNĐ
155A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-160
Mã hàng : JAS-160-024
Giá : 4,000,000 VNĐ
225A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-250
Mã hàng : JAS-200-023
Giá : 8,096,000 VNĐ
300A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-315
Mã hàng : JAS-315-022
Giá : 11,177,000 VNĐ
390A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-400
Mã hàng : JAS-400-019
Giá : 16,024,000 VNĐ
160A Máy hàn Tig Jasic 160S
Mã hàng : JAS-160-017
Giá : 4,412,000 VNĐ
180A Máy hàn Tig Jasic 180A
Mã hàng : JAS-180-016
Giá : 5,706,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200P
Mã hàng : JAS-200-015
Giá : 9,295,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200 AC/DC
Mã hàng : JAS-200-013
Giá : 12,353,000 VNĐ
300A Máy hàn Tig Jasic 300
Mã hàng : JAS-300-014
Giá : 9,918,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315 (AC/DC)
Mã hàng : JAS-315-012
Giá : 22,000,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315P (AC/DC)
Mã hàng : JAS-345-011
Giá : 19,965,000 VNĐ
22x24mm Cần đuôi chuột tự động Asaki AK-6457
Mã hàng : ASK-645-065
Giá : 212,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 188,257,412
Facebook
Liên hệ