XUẤT XỨ » Trung Quốc
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 69,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 75,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 102,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 66,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 67,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 75,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 85,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-162-556
Giá : 93,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-152-557
Giá : 112,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-003-558
Giá : 90,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-080-559
Giá : 99,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-163-560
Giá : 126,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-003-561
Giá : 112,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03311
Mã hàng : MKT-033-562
Giá : 121,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00393
Mã hàng : MKT-003-563
Giá : 119,000 VNĐ
26x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08078
Mã hàng : MKT-080-564
Giá : 129,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 189,383,359
Facebook
Liên hệ