XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00066
Mã hàng : MKT-000-517
Giá : 19,000 VNĐ
6.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00088
Mã hàng : MKT-000-518
Giá : 19,000 VNĐ
6.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00094
Mã hàng : MKT-000-519
Giá : 19,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00103
Mã hàng : MKT-001-520
Giá : 19,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00119
Mã hàng : MKT-001-521
Giá : 19,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00125
Mã hàng : MKT-001-522
Giá : 19,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00131
Mã hàng : MKT-001-523
Giá : 19,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00147
Mã hàng : MKT-001-524
Giá : 23,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00153
Mã hàng : MKT-001-525
Giá : 26,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00169
Mã hàng : MKT-001-526
Giá : 23,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
Mã hàng : MKT-091-527
Giá : 20,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
Mã hàng : MKT-001-528
Giá : 25,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-001-529
Giá : 28,000 VNĐ
11x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00212
Mã hàng : MKT-002-530
Giá : 20,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00228
Mã hàng : MKT-002-531
Giá : 23,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00234
Mã hàng : MKT-002-532
Giá : 28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :160 - Tổng truy cập : 189,409,120
Facebook
Liên hệ