XUẤT XỨ » Trung Quốc
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã hàng : ASA-274-252
Giá : 234,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã hàng : ASA-820-253
Giá : 673,000 VNĐ
Bộ vít 27 chi tiết Asaki AK-9071
Mã hàng : ASA-071-254
Giá : 86,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-7057
Mã hàng : ASA-057-255
3.5m Thước cuộn Asaki AK-7058
Mã hàng : ASA-058-256
Giá : 17,000 VNĐ
Bộ típ 1/4" & 1/2" 94 chi tiết Asaki AK-9752
Mã hàng : ASA-752-258
Giá : 2,675,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 12 chi tiết Asaki AK-9781
Mã hàng : ASA-781-259
Giá : 416,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 22 chi tiết Asaki AK-9783
Mã hàng : ASA-783-260
Giá : 572,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 43 chi tiết Asaki AK-9788
Mã hàng : ASA-788-261
Giá : 818,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 53 chi tiết Asaki AK-9790
Mã hàng : ASA-790-262
Giá : 1,136,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 62 chi tiết Asaki AK-9791
Mã hàng : ASA-791-263
Giá : 2,200,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-021
Mã hàng : ASA-021-265
Giá : 4,990,000 VNĐ
12" Máy mài bàn Asaki AS-023
Mã hàng : ASA-023-266
10" Máy mài bàn Asaki AS-022
Mã hàng : ASA-022-267
Giá : 5,610,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :192 - Tổng truy cập : 182,814,247
Facebook
Liên hệ