x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
4" Máy mài góc 1100W TPC 9548
Mã hàng : TPC-954-024
Giá : 606,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1200W TPC 9125
Mã hàng : TPC-912-025
Giá : 830,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1600W TPC 9150
Mã hàng : TPC-915-026
Giá : 897,000 VNĐ
180mm Máy mài góc 2600W TPC 9180
Mã hàng : TPC-918-027
Giá : 1,457,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2600W TPC 9230
Mã hàng : TPC-923-028
Giá : 1,513,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 240W TPC 8225
Mã hàng : TPC-822-030
Giá : 438,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 450W TPC 8026
Mã hàng : TPC-802-031
Giá : 606,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng 1100W TPC 8180
Mã hàng : TPC-818-029
Giá : 1,009,000 VNĐ
3/4" Máy vặn bu lông 850W TPC 6024
Mã hàng : TPC-602-035
Giá : 1,816,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W TPC 6106
Mã hàng : TPC-610-036
Giá : 404,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W TPC 6108
Mã hàng : TPC-610-037
Giá : 426,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W TPC 6136
Mã hàng : TPC-613-038
Giá : 606,000 VNĐ
16mm Máy khoan 800W TPC 6161
Mã hàng : TPC-616-039
Giá : 785,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 800W TPC 6132
Mã hàng : TPC-613-040
Giá : 561,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 750W TPC 6135
Mã hàng : TPC-613-041
Giá : 527,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 900W TPC 2026Q
Mã hàng : TPC-202-042
Giá : 1,121,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :112 - Tổng truy cập : 179,241,674
Facebook
Liên hệ