XUẤT XỨ » Trung Quốc
13mm Máy khoan 600W Black and Decker KR600RE
Mã hàng : BLK-600-005
Giá : 1,153,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker CD70K
Mã hàng : BLK-070-025
Giá : 1,579,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR703
Mã hàng : BLK-703-026
Giá : 2,000,000 VNĐ
20mm Máy khoan 750W Black and Decker KD960KC
Mã hàng : BLK-960-033
Giá : 2,437,000 VNĐ
9.6V Máy khoan tay Black and Decker HM9600
Mã hàng : MIS-960-645
Giá : 989,000 VNĐ
9.6V Máy khoan vặn vít dùng pin Black and Decker CD231KHP
Mã hàng : BLK-231-008
Giá : 1,856,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker CD9602K
Mã hàng : BLK-960-043
Giá : 1,765,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR55RE
Mã hàng : BLK-055-049
Giá : 1,153,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black and Decker KR510KA
Mã hàng : BLK-510-050
Giá : 1,118,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black and Decker KTC96K2
Mã hàng : BLK-962-045
Giá : 2,295,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black and Decker KTD10RE
Mã hàng : BLK-010-047
Giá : 1,048,000 VNĐ
13mm Máy khoan Black and Decker KTD13RE
Mã hàng : BLK-013-048
Giá : 1,377,000 VNĐ
10mm máy khoan Black and Decker KTR10RE
Mã hàng : BLK-010-046
Giá : 1,000,000 VNĐ
9.6V Máy khoan pin Black and Decker CD961
Mã hàng : BLK-961-070
Giá : 770,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :71 - Tổng truy cập : 178,222,788
Facebook
Liên hệ