XUẤT XỨ » Trung Quốc
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 168,000 VNĐ
4" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-433
Mã hàng : ASK-433-189
Giá : 57,000 VNĐ
9" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-437
Mã hàng : ASK-437-190
Giá : 120,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 257,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 117,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 158,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 204,000 VNĐ
Bộ đục sắt Asaki AK-9629
Mã hàng : ASK-962-197
Giá : 521,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3681
Mã hàng : ASK-368-198
Giá : 158,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3682
Mã hàng : ASK-368-199
Giá : 134,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3683
Mã hàng : ASK-368-200
Giá : 245,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9650
Mã hàng : ASK-965-201
Giá : 197,000 VNĐ
20mm x 600mm Xà beng Asaki AK-9651
Mã hàng : ASK-965-202
Giá : 289,000 VNĐ
22mm x 800mm Xà beng Asaki AK-9652
Mã hàng : ASK-965-203
Giá : 450,000 VNĐ
22mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9653
Mã hàng : ASK-965-204
Giá : 587,000 VNĐ
25mm x 1500mm Xà beng Asaki AK-9654
Mã hàng : ASK-965-205
Giá : 968,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :121 - Tổng truy cập : 180,474,067
Facebook
Liên hệ